International Light festival Organisation (ILO)

Stichting GLOW Eindhoven is meer dan alleen de organisator van het lichtfestival in november in Eindhoven. Wat bijna niemand weet is dat de organisatie achter het GLOW festival ook de kartrekker is van het International Light festival Organisation. Het zogenaamde ILO is een open platform, opgezet voor en door lichtfestivals wereldwijd. In de basis is het bestemd om coproducties en uitwisselingen onderling te ondersteunen. De International Light festival Organisation voorziet in kansen om culturele samenwerkingen en uitdagingen aan te gaan en te komen tot nog creatievere en mooiere lichtinstallaties. Maar het biedt ook een platform voor het uitwisselen van lichtkunstenaars. Daarnaast levert het oplossingen voor productieproblemen die men tegenkomt tijdens het organiseren van een lichtfestival. 

wat doet ILO?

International Light Festival Organisation (ILO) brengt al meer dan vier jaar Europese en wereldwijde lichtfestivals samen. De ILO leden zijn het belangrijkste elementen voor de organisatie en zorgen ervoor dat deze een open, invloedrijke en internationale plek is voor elk lichtfestival dat deel wil uitmaken van een lichtfestival gezelschap /gemeenschap. Lichtfestivals werken al op internationale schaal samen sinds de allereerste oprichting van lichtfestivals. ILO brengt ze samen om elkaar te inspireren, kennisuitwisseling te stimuleren, de festivals van ideeën te voorzien, samen te zoeken naar oplossingen voor problemen en om netwerkmogelijkheden te stimuleren. Daarnaast houdt ILO de festivals op de hoogte van zaken die spelen in de wereld van festivals en cultuur. Dit alles vanuit het perspectief van artistieke excellentie en internationalisering.

ILO.jpg

waarom een internationale lichtfestival organisatie?

ILO en haar deelnemers zijn met elkaar verbonden door hetzelfde gedachtengoed dat het werk van lichtfestivals leidt en versterkt in hun plaatselijke context. Geïnspireerde, ervaren lichtfestival organisatoren, die hun leven wijden aan het produceren van een lichtfestival, hebben een intellectuele, emotionele en esthetische waarde die voor een grote invloed kan zorgen wanneer zij samen worden gebracht in een community.

De ILO lichtfestivals leren van elkaar, creëren bondgenootschappen, vertrouwen en vriendschap die elk element op zich kan inspireren en versterken. In samenwerkingsverband kan deze ILO groep van bijzondere mensen van positieve invloed zijn op de ontwikkeling van toekomstig cultureel erfgoed. ILO lichtfestivals kunnen belangrijke spelers zijn in sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen;  In het verbeteren van de wereld naar een hoger doel door een platform te bieden voor artistieke expressie en door het samenbrengen van communities. ILO is ervan overtuigd dat een gerespecteerd en innovatief netwerk de uitwisseling van kennis en informatie kan faciliteren en daardoor het perspectief van elke individuele deelnemer kan verbreden.

Voor meer informatie over ILO kun je contact opnemen met Robbert ten Caten.