Internationaal GLOW Congres

11 - 13 November 2017

Agenda 2027 - De Toekomst van Lichtfestivals
Vector to the Future _ Festivals of Light

Sinds de jaren '90 van de vorige eeuw worden lichtkunstfestivals neergezet als decentrale tentoonstellingsformule in de openbare ruimte, waarin licht zowel materiaal als medium als metafoor is. De verschillende in aantal groeiende festivals, met concepten variërend van religieus tot cultureel, van seizoensgebonden tot op levensstijl gebaseerd, voorzien in een behoefte om aan te sluiten bij kunst, technologische vooruitgang, stedelijke ontwikkeling en publiek vermaak buiten institutionele conventies om. Ondanks het wereldwijde succes van deze lichtkunstfestivals zijn de meeste qua omgeving en opzet gebaseerd op tijdelijke samenwerking, steeds veranderende financiering en verschuivende netwerken van communicatie en documentatie. Een deel van de rondetafeldiscussie was dan ook gewijd aan innovatieve ideeën over mogelijkheden om continuïteit en nieuwe, professionele werkomstandigheden en duurzame ontwikkelingen voor toekomstige lichtfestivals te bewerkstelligen.

De specifieke kenmerken van elk festival ontstaan uit een mengeling van bepalende interesses van samenwerkende instituten en gemeenschappen, toonaangevende persoonlijkheden en financieringspartners. In de individuele festivals worden esthetische benadering, conceptuele overeenkomsten, economische en technische vaardigheden, ruimtelijke opties en communicatie- en publicatiekenmerken met elkaar vervlochten, waardoor een uniek kader tot stand wordt gebracht voor deelnemende kunstenaars, conservatoren en bezoekers. Een deel van de discussie betrof het brede scala aan kenmerken die alle de kwalificatie "lichtkunstfestival" krijgen. Met name de op beeldende kunst gebaseerde formules missen erkenning in de context van kunst vanwege het gebrek aan onderscheid in woordkeus en communicatie. Ongeacht de verschillen in ontwerp, concept en benadering konden alle discussies rekenen op een sfeer van delen, vriendschappelijke co-existentie en het idee van samenwerking op de lange termijn.

LUX Helsinki (1995), FETE DE LUMIERES Lyon (1998) en LICHTROUTEN Luedenscheid (2002) waren bij de eerste lichtkunstfestivals die internationale erkenning kregen. In de afgelopen twintig jaar is daar nog een veelheid aan nieuwe festivals bijgekomen. GLOW in Eindhoven werd in 2006 opgezet als jaarlijks evenement. Tijdens de 12e editie, die werd gehouden van 11 tot 13 november 2017, organiseerde GLOW een internationale rondetafeldiscussie over de toekomst van lichtkunstfestivals. Achtentwintig festivals, met name uit Europa maar ook uit Afrika, Canada, Nieuw-Zeeland en de VS, gaven aan de uitnodiging gehoor. Ook kunstenaars, conservatoren en producenten namen deel. In totaal waren er 69 deelnemers aan de conferentie. De thema's van de conferentie betroffen licht als materiaal van de toekomst en de publieke waarde van lichtkunstfestivals.

Deze semipublieke bijeenkomst maakte deel uit van een reeks activiteiten van het International Network of Festivals of Light. Wat in 2002 begon als een e-maillijst is uitgegroeid tot een verscheidenheid aan activiteiten en projecten met diverse aandachtsgebieden en een wisselende groep partners. Onderwerpen tijdens de bijeenkomst in Eindhoven betroffen manieren om de stroom informatie, kennis en ervaring te verbeteren en te reflecteren op lopende gezamenlijke projecten. Een deel van de conferentie ging over de aanstaande samenwerking en mogelijkheden voor financiering ter verbetering van documentatie en onderzoek, voor het aanbieden van training en coaching van kunstenaars die zich bezighouden met mixed media-realiteiten, en voor de ontwikkeling van een internationale onderwijscontext voor conservatoren van de toekomst. Verschillende lichtkunstfestivals spraken af zich te richten op licht in de kunstvormen van inheemse culturen en toegang te verschaffen tot informatie en kunstenaars, mogelijke partners en andere middelen.

Tijdens de drie dagen durende conferentie konden alle deelnemers de looproute van GLOW volgen, met onder meer de speciale tentoonstelling in het Van Abbemuseum met werken van Christian Boltanski, Tracey Emin, Akinori Goto, Pierre Huyghe en Philippe Parreno, Olga Kisseleva, Kari Kola, Laurent Mareschal, Daniel Margraf, Charles Vreuls en opkomende kunstenaars als Nikolai Gillissen, Almar Sinte Maartensdijk en Ricky van Broekhoven. De gezamenlijke wandeling en discussie profiteerden van de variatie in de deelnemersgroep en leverden nieuwe ideeën op voor wat gezamenlijk gedaan zou kunnen worden en over hoe de diversiteit van de profielen verbeterd zou kunnen worden.

Neem voor meer informatie contact op met Marianne Kiemeney, Stichting GLOW Eindhoven [email protected]

Het congres wordt mede mogelijk gemaakt door Philips Lighting