MAP

6. De Oorsprong

‘Voor ons blijft verborgen waarom licht bestaat!’

Over een plantsoen in het Regentekwartier tussen de Willemstraat en Lichtstraat hangen enkele lichtgevende lijnen. Deze ledlijnen zijn bevestigd aan de aangrenzende woongebouwen. Samen vormen de lijnen een anamorfose; een ruimtelijke constructie waarbij een herkenbaar beeld alleen waarneembaar is vanuit één standpunt, de oorsprong.

In het Bijbelse scheppingsverhaal Genesis wordt de oorsprong van het licht gebaseerd op mythologische-religieuze overleveringen: in het begin schiep God, de hemel en de aarde. Toen zei God: ‘Er moet licht zijn!’ En er was licht. En God zag dat het licht goed was. God scheidde het licht van de duisternis; het licht noemde God dag, en de duisternis noemde Hij nacht.

In de natuurwetenschap is licht elektromagnetische straling, waarneembaar met het menselijk oog. Licht bestaat uit fotonen, energiepakketjes, die ontstaan wanneer atomen met een hoge energietoestand terugvallen naar een lagere energietoestand. Bij dat terugvallen zendt het atoomenergie uit in de vorm van een foton, oftewel een lichtdeeltje. Atomen raken in een hogere energietoestand door verhitting, bij kernsplitsing of kernfusie. Het laatste is het proces waarmee de zon, onze dichtbij staande ster, haar energie produceert.

Op de vraag hoe het licht is ontstaan, zijn diverse antwoorden mogelijk met een ander perspectief. Is het licht geschapen door een opperwezen of is het het resultaat van een evolutionair kosmologisch proces? Voor ons blijft verborgen waarom licht bestaat… En dat is een magnifiek mysterie.

Har Hollands
Har Hollands is een lichtarchitect. Zijn werkzaamheden bewegen zich van conceptontwikkeling via lichtvisualisaties en demonstraties naar productspecificatie en ondersteuning tijdens de uitvoering.
+

Har Hollands

Har Hollands is een lichtarchitect. Zijn werkzaamheden bewegen zich van conceptontwikkeling via lichtvisualisaties en demonstraties naar productspecificatie en ondersteuning tijdens de uitvoering.

www.hollands.info

 

foto: Bart van Overbeeke Fotografie