MAP

3. Falsche Frage / Lux

‘Man hört nur die Fragen, auf welche man imstande ist, eine Antwort zu geben.’ Friedrich Nietzsche

Falsche Frage/ Lux brengt het mooiste blauwe licht naar het Clausplein. De onderliggende structuur van deze installatie is gebaseerd op een patroon van geometrische figuren: middelpunt, vierkant, cirkel en kubus. Geometrie zorgt voor het evenwicht dat nodig is voor ons welbevinden. Deze figuren en hun symbolische betekenis worden al vanaf de oudheid gebruikt, vooral in de religie en metafysica. Van grafheuvels en kathedralen tot de stip op het voorhoofd. Ze spelen ook een rol in de architectuur, in de stedenbouw, bij het stratenplan of bij de inrichting van pleinen. Bij de installatie Falsche Frage/Lux plaatst Vreuls op de vijf vanuit het middelpunt expanderende cirkels, blauwe zwaailichten.

De paradox tussen het geometrische evenwicht van de installatie en de onrust van de zwaailichten, wordt opgeheven door de hoeveelheid gelijkmatig verdeelde lichten. Samen laten ze, in stilte, ritmisch een volle cirkel blauwe schijn ontstaan. Het is aan de toeschouwer verontrust te zijn of zich gehypnotiseerd te baden in blauw.

Charles Vreuls
Net als zijn werk, heeft kunstenaar Charles Vreuls iets mysterieus. Niet graag licht hij de motieven achter zijn werk toe.
+

Charles Vreuls

Net als zijn werk, heeft kunstenaar Charles Vreuls iets mysterieus. Niet graag licht hij de motieven achter zijn werk toe. En waarom zou hij ook titelverklaringen geven als de noemers waaronder hij zijn werk presenteert al  zo poëtisch zijn. Zo kende het verleden titels als ‘Berichte aus der Ferne’ en ‘Im Abendland’; titels die staan voor een serie werk in verschillende verschijningsvormen. Getekend, geschilderd of als installatie. Charles is geschoold aan de Kunstacademie van Tilburg en de Amsterdamse Rijksakademie van beeldende kunsten en exposeerde veelvuldig in binnen- en buitenland.

 

foto: Bart van Overbeeke Fotografie