GLOWlabs

Waar creativiteit samenkomt in relatie tot licht, het lichtfestival GLOW en de stad Eindhoven.

GLOWlabs zijn sessies waarin bedrijven, kunstenaars, technici, designers en instellingen vanuit een bepaalde thematiek samenwerken aan innovatieve lichtkunstwerken of lichtprojecten. Doelstelling van de GLOWlabs is waarneembare toegevoegde waarde voor zowel GLOW Eindhoven als de stad. 

Waarom?

GLOW bevindt zich op een cruciaal punt in zijn ontwikkeling. Wil het festival groeien en onderscheidend blijven, dan moet er een schaalsprong plaatsvinden. Vernieuwing vormt de basis van GLOW. Belangrijk is dat GLOW nieuwe ontwikkelingen laat zien, én dat een breed publiek deze nieuwe ontwikkelingen kán zien. Nieuwe technologieën brengen nieuwe artistieke vormen met zich mee. GLOW wil hier nadrukkelijk hét internationale podium voor zijn. De GLOWlabs (het maakproces) zijn een vliegwiel om een schaalsprong te maken met GLOW. Het wordt de basis van GLOW.

Wat zijn GLOWlabs

Wat zijn GLOWlabs

Ieder GLOWlab kent zijn eigen spontaan tot stand te brengen ‘lightteam’ dat in principe het hele jaar rond op basis van intrinsieke motivatie zichtbaar op locatie bezig is aan een specifieke creatieve uitdaging waarbij lichtkunst het centrale thema is. Niet in een vaste ruimte maar in een gezamenlijk proces. Ieder GLOWlab zal in het doen zijn uiteindelijke vorm en betekenis krijgen maar is geen vrijblijvende speelplaats zonder resultaatverplichting. Iedere uitdaging is gekoppeld aan concrete vragen, behoeftes of wensen uit de samenleving en/of GLOW, en de gezamenlijke wil en overtuiging hier het best haalbare antwoord op te vinden. Een antwoord in de vorm van een tijdelijk of (semi)permanent lichtkunstwerk of lichtproject. 

We willen dat er vijf kunstwerken per jaar uit de GLOWlabs op GLOW komen. We verwachten dat als we dat een of twee jaar doen, er een andere dynamiek ontstaat in het lichtfestival. Als de projecten uit de GLOWlabs een podium krijgen op GLOW zal er een aanzuigende werking ontstaan en zullen meer bedrijven in de GLOWLabs willen participeren. Ook zal de interesse van buitenlandse lichtfestivals toenemen om kunstwerken uit GLOW over te nemen. Dat genereert weer inkomsten die we kunnen inzetten voor volgende GLOWlabs. We willen de nieuwe kunst laten zien aan een breed publiek. Iedereen moet nieuwe dingen kunnen zien: dat is een taak van GLOW. Creatieve en innovatieve lichtkunstwerken zullen het publiek blijven prikkelen en inspireren en daardoor steeds weer opnieuw naar het festival trekken.

Hoe werkt een GLOWLab

Hoe werkt een GLOWLab