GLOWlabs

Waar creativiteit samenkomt in relatie tot licht, lichtkunstfestival GLOW en de stad Eindhoven.

Vernieuwing vormt de basis van GLOW. Nieuwe ontwikkelingen laten we daarom graag zien aan het publiek, want nieuwe technologieën brengen nieuwe, artistieke vormen met zich mee. GLOW is hier hét internationale podium voor.

GLOW wil vernieuwen, onderscheiden en leidend zijn in de ontwikkeling van lichtkunst en lichttechnologie. Nu en in de toekomst. Daarom zijn we gestart met GLOWlabs.

GLOWlabs zijn sessies waarin bedrijven, kunstenaars, technici, designers, instellingen en inwoners vanuit een bepaalde thematiek samenwerken aan innovatieve lichtkunstwerken. Zo verspreidt GLOW de missie: Eindhoven maakt het verschil in lichtkunst!

overzicht gLOWlABs 2019 

Ieder GLOWlab heeft zijn eigen 'lichtteam'. Gezamenlijk wordt een specifieke creatieve uitdaging bepaald. Iedere uitdaging is gekoppeld aan concrete vragen, behoeftes of wensen uit de samenleving en/of GLOW. De lichtteams willen hier het best haalbare antwoord op vinden. Een antwoord in de vorm van een tijdelijk of (semi)permanent lichtkunstwerk of lichtproject. 

Er zijn een drietal soorten GLOWlabs:

GLOWlabs to experience
onderdeel van lichtkunstfestival GLOW
GLOWlabs to stay
blijvend lichtkunstwerk
GLOWlabs to share
onderzoek en onderwijs

GLOWLABS VERBINDEN

GLOWLABS VERBINDEN

Bij de meeste GLOWlabs maken we gebruik van de principes van een designsprint. We starten vanuit de vraag en verkenning van een thema met stake holders (Aftasten). Vervolgens wordt een eerste team samengesteld op basis van dit vraagstuk en wordt dit getoetst (Begrijpen).  Dit team gaat vervolgens brainstormen en ideeën genereren (Afwijken) waarbij andere disciplines worden meegenomen (dus grensverleggend). Deze ideeën worden getoetst op haalbaarheid (Beslissen) en gepresenteerd aan een jury. Deze kiest een idee om tot prototype voor GLOW uit te werken. En dit wordt uiteindelijk getoetst tijdens GLOW.

Werkwijze GLOWlab

Werkwijze GLOWlab

GLOWlabs worden mede mogelijk gemaakt door de Regiodeal Brainport.