project categorieën

Categorieën

Categorieën

Op de route staan verschillende soorten lichtprojecten; innovatieve en unieke projecten, werk van jonge talenten, duurzame projecten die awareness creëren en een aantal grote highlights. De projecten, in de verschillende categorieën, zijn op de route aangegeven met een specifieke naam en kleur:

Groot Licht
Dit zijn de spectaculaire lichtprojecten, van internationale allure, de projecten die het grote publiek aanspreken.

Nieuw Licht
Projecten van studenten en talenten. Die voor het eerst getoond worden op GLOW. Projecten die experiment en innovatie laten zien. Om mogelijk uit te groeien tot Groot Licht. Op eerdere GLOWedities werden deze aangeduid als GLOW Next projecten.

Kunst Licht
Lichtkunstprojecten zijn het allemaal, maar in deze categorie gaat het om projecten met een bepaalde diepgang, esthetiek. Projecten die in eenvoud mooi zijn en verwonderen. Het gaat om pure kunst.

Groen Licht
Een nieuwe vorm van lichtkunst op GLOW, waar het ook gaat om duurzaamheid, milieu en maatschappelijke awareness.

Zijlichten

Zijlichten

'Side projecten' of 'Zijlichten' zijn lichtkunstwerken of events die niet zijn geïnitieerd door GLOW maar door partijen in de stad die op eigen initiatief willen aanhaken bij GLOW. 

Voorbeelden zijn de GLOW Run, de jaarlijkse afsluiter van het festival, HackGLOW#4 en Meadow.

Zijlichten