Volg het proces

Volg het proces

Slim licht maakt plaats
1 januari 2021

Slim licht maakt plaats

GLOWlabs to experience - onderdeel van GLOW2021

Fase 4: Reflectie (dec 2020-jan 2021)

Een belangrijke conclusie is dat mensen met de juiste tools, creatief en genuanceerd met licht kunnen omgaan en er diepgaand op kunnen reflecteren. Men toonde voorkeur voor verticale verlichting i.p.v. de standaard horizontale (pad) verlichting, onder andere vanwege betere ervaring en leesbaarheid van de omgeving, en een meer uitnodigende sfeer voor activiteiten. In de reflecties van deelnemers op de lichtschetsen kwamen veel elementen die bijdragen aan Placemaking naar voren. In meerdere gevallen gebruikte men minder licht dan standaard aanwezig, wijzend op de mogelijkheid om zo ook energie te besparen. Het is al met al lonend in de ontwikkeling naar 'Smart City' en ‘Smart Lighting’ om meer aandacht te schenken aan de vormgeving van licht, en om omwonenden en andere belanghebbenden hier creatief bij te betrekken.

Fase 3: Lichtschets sessies in de stad (sep-dec 2020)

De bewoners maakte in hun eigen straat of in het park lichtscenario’s met de lichtschets-armaturen. Door live te schetsen met licht en daarop ter plekke te reflecteren, ontdekte we samen nieuwe mogelijkheden van licht die relevant zijn voor die specifieke plekken. Er hebben in totaal vier Lichtschets sessies plaatsgevonden, elk met 4-9 deelnemers. 

Fase 2: Ontwerp lichtschetsarmaturen (juli-augustus 2020)

Met alleen praten over licht kom je niet tot de kern. Daarom werken we met echt licht, in de echte context. Hiervoor heeft Philip Ross ‘Lichtschets-armaturen’ ontworpen en gebouwd: straatverlichting waarmee je live op locatie een grote variatie van lichtontwerpen kan maken qua lichtdistributie, kleur en dynamiek. Dit Lichtschets systeem heeft ook een intuïtieve tablet die het schetsen met licht zo eenvoudig maakt als vingerverven. Studenten van Fontys Delta werkte in deze fase een additionele interface gebaseerd op gebaar-interactie.

Fase 1: Locatie onderzoeken (maart-juni 2020)

Het project is begonnen met locatie onderzoek op drie plekken in de stad uitgekozen in over met de gemeente Eindhoven: één woonwijk en twee parken.

Observaties op straat en interviews met gebruikers van de locaties wisselde elkaar af. Studenten van de TU/e Master Human Technology Interaction deden een uitgebreid onderzoek naar het gebruik van het Stadswandelpark na zonsondergang.

1. Het Anne Frank Plantsoen (observaties en interviews, resulterend in een PACT analyse (People, Activities, Context & Technologies).
2. De Irisbuurt (observaties, interviews).
3. Het Stadswandelpark (observaties, interviews en Context Mapping, in samenwerking met studenten van de TU/e Master opleiding Human Technology Interaction. Vanwege Corona maatregelen zijn in Maart de interviews online uitgevoerd.

Deelnemers

Dit project is een initiatief van Philip Ross (Studio Philip Ross) in samenwerking met Indre Kalinauskaite (TU/e ID), Antal Haans en Elke den Ouden (TU/e Intelligent Lighting Institute), Fontys Delta en GLOW Eindhoven. Het project is ondersteund door de gemeente Eindhoven en medegefinancieerd door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

Locatievoorziening
Mogen we jouw locatie gebruiken? Je ziet jezelf op de kaart en wat er in de buurt te zien & te doen is.
Ja, sta toe
Locatie delen staat uit
Dichtbij jouw locatie