Raad van Toezicht

2017 - 2020

2017 - 2020

Stichting GLOW Eindhoven

2020
Leden van de Raad van Toezicht:

Dhr. J. Mengelers, voorzitter
Dhr. F. van der Vloed, secretaris
Dhr. J. Daams, penningmeester
Dhr. F. Stroeken, bestuurslid
Dhr. M. Tielemans, bestuurslid
Dhr. S. Kok, bestuurslid

Contact